Style Switcher

Zainteresované strany

WEgate nespája len podnikateľky, ale aj ich mentorov, tvorcov politiky a všetky príslušné zainteresované strany a podporovateľov. Táto časť obsahuje stratégie a nástroje pre zainteresované strany vrátane osvedčených postupov a zdrojov o politike. Ponúka aj zoznam zaregistrovaných organizácií a združení. Pridajte svoj subjekt do zoznamu!

 

This information is available from our English, French and German pages. Click on one of these languages in the menu on the right to explore our full content.

IDEIA ATLANTICO is focused on the management of a network of...
Odvetvia informačnej spoločnosti
  • Portugal
  • organisation
Technician Director
Služby
  • Portugal
  • organisation
Responsável por informação jurídica na área empresarial,...
Služby
  • Portugal
  • organisation