Style Switcher

ZAČIATOK: PRVÝ KROK K ZALOŽENIU VÁŠHO PODNIKU

V tejto časti nájdete inšpiráciu, motiváciu a informácie potrebné na založenie vlastného podniku. Nájdete tu aj odkazy na vnútroštátne a európske webové lokality, ktoré poskytujú právne poradenstvo, finančnú pomoc a marketingové a predajné tipy. Môžete využiť aj odborné znalosti našich mentorov a vyslancov, ktorí vám pomôžu a zodpovedajú všetky vaše otázky.

 

This information is available from our English, French and German pages. Click on one of these languages in the menu on the right to explore our full content.