Style Switcher

VZDELÁVANIE: ROZVÍJAJTE SVOJE ZRUČNOSTI

V tejto časť sú uvedené nástroje na vzdelávanie, aby ste mohli ďalej rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti v oblasti podnikania. Nájdete tu odkazy na materiál a organizácie elektronického vzdelávania, na ktorých nájdete užitočné programy odbornej prípravy a podčasť venovanú webovému vysielaniu a webovým seminárom.

 

This information is available from our English, French and German pages. Click on one of these languages in the menu on the right to explore our full content.

marysmtih
  • Spain
  • NORESTE
  • mentor
QHSE Specialist
  • Denmark
  • Denmark
  • ambassador
General Manager
  • Turkey
  • Turkey
  • mentor