Style Switcher

NÖVEKEDÉS: A VÁLLALKOZÁSBŐVÍTÉS LÉPÉSEI

Honlapunk e része a vállalkozások EU határain átívelő bővítésével kapcsolatban ad tájékoztatást, segítséget nyújtva vállalkozásának egy Unión kívüli országra történő kiterjesztéséhez vagy új üzleti partnerek felkutatásához. Tájékozódhat továbbá az egyes országokban hatályos szabályokról és adózási rendről is.

 

This information is available from our English, French and German pages. Click on one of these languages in the menu on the right to explore our full content.