Style Switcher

ОБУЧЕНИЕ: РАЗВИВАНЕ НА ВАШИТЕ УМЕНИЯ

Този раздел съдържа инструменти за обучение, за да можете да доразвиете вашите знания и умения в областта на предприемачеството. Ще намерите препратки към материали за електронно обучение и организации, които предлагат полезни програми за обучение, а също така и подраздел с предавания и семинари по интернет.

 

This information is available from our English, French and German pages. Click on one of these languages in the menu on the right to explore our full content.

marysmtih
  • Spain
  • NORESTE
  • mentor
QHSE Specialist
  • Denmark
  • Denmark
  • ambassador
General Manager
  • Turkey
  • Turkey
  • mentor