Style Switcher

Заинтересовани страни

WEgate обединява не само жените предприемачи, но също така и техните наставници, създатели на политики и всички съответни заинтересовани лица и поддръжници. Този раздел съдържа стратегии и инструменти за заинтересованите лица, включително добри практики и ресурси на политиката. Включен е и указател на регистрираните организации и сдружения. Добавете и вашите към списъка!

 

This information is available from our English, French and German pages. Click on one of these languages in the menu on the right to explore our full content.

Technician Director
Услуги
  • Portugal
  • organisation
Responsável por informação jurídica na área empresarial,...
Услуги
  • Portugal
  • organisation
International Women Business Network is a network of active...
Всички
  • Lithuania
  • Lithuania
  • organisation